Rušenje drveća i orezivanje grana

Drvo ili njegove grane Vam smetaju? Kontaktirajte nas!

Rušenje drveća i orezivanje grana drveta vršimo do visine koju možemo dohvatiti sa zemlje ljestvama ili motornom pilom koja ima nastavak za visinu. Ovisno o terenu oko samog drva možemo orezati grane koje smetaju kako bi se ispod drva moglo nesmetano prolaziti, orezati grane koje se prislanjaju na fasadu zgrade/kuće ili odrezati cijelo manje drvo (do cca 8m visine) do korijena.

Nudimo i uslugu vađenja drva/grma s korjenom ako je u pitanju manja biljka/drvo.


Rušenje drveta / orezivanje grana - cijena

Cijena rušenja stabla ovisi o visini/širini drveta, terenu na kojem drvo raste, održavamo li okoliš na kojem se drvo nalazi, treba li zbrinuti grane i deblo ili ih odlažemo negdje na terenu,... Cijena se formira kao kombinacija svih navedenih faktora i bez izvida na terenu nije moguće dati ponudu za navedeno. Izdavanje ponude i pregled terena ne naplaćujemo, pa slobodno dogovorite dolazak naše ekipe kako biste dobili službenu ponudu za rušenje stabla ili orezivanje grana koje vam smetaju.


Dogovaranje rušenja stabla

Rušenje stabla dogovara se po potrebi. Usluge rušenja stabla ili orezivanje grana nudimo stambenim zgradama (plaćanje preko računa pričuve stambene zgrade), firmama i privatnim osobama.

Rušenje drveća obavlja se kvalitetnim alatom prema Vašim potrebama i željama.

Kontaktirajte nas / Zatražite ponudu

Usluge koje Tommaris kreativa nudi

Održavanje travnjaka

Košnja trave, plijevljenje korova, upotreba herbicida, dosijavanje travnjaka, gnojidba

Prozračivanje travnjaka

Vertikalno zasjecanje travnjaka pomoću noževa na stroju - korjen dobiva više kisika

Sijanje trave

Sijanje trave i/ili postavljanje travnatog tepiha, dosijavanje, gnojidba

Orezivanje živice/grmlja

Oblikovanje živice i grmlja, smanjivanje visine /širine, održavanje

Zaštita zelenila

Primjena herbicida, insekticida, fungicida,... kako bi se sačuvale biljke /zelenilo

Rezanje drveća

Rezanje grana koje smetaju i/ili cijelog drva ne višeg od 8m

Nabavka i sadnja

Nabavka i sadnja drveća, grmlja, cvijeća, idejna rješenja uređenja

Uređenja vrtova i okoliša

Idejna rješenja, smanjivanje obujma razraslih biljaka, kultiviranje "podivljalih" vrtova

Čišćenje lišća

Čišćenje terena od lišća, grana i ostalog zelenog otpada i priprema za zimski period