Projektiranje okoliša

Projektiranje vrtova, dvorišta i ostalih zelenih površina ostvarujemo u fazama:

❶ Izlazak na teren

Uvid u trenutnu situaciju, konfiguraciju i tip tla dobivamo izlaskom na teren. Mikrolokacijski elementi kao što su insolacija (osunčanost terena), izloženost vjetrovima, posolici, eroziji tla te kvaliteta (tip i sastav tla) te nagib su nam bitni parametri za izradu 2.faze projekta. Direktna komunikacija s vlasnicima/klijentima je vrlo poželjna, te predlažemo ideje i rješenja na licu mjesta pazeći da poštujemo Vaše želje i vizije. Svojim znanjem, tehnikom, iskustvom i cjeloživotnim obrazovanjem pokušamo dočarati budući izgled okućnice, vrta ili parka na zadovoljstvo klijenta i predložiti adekvatno,ugodno i funkcionalno uređenje. Stoga je sastanak na lokaciji jedan od prvih koraka koji bi se trebali dogoditi pri dogovaranju suradnje. Izlazak na teren ne naplaćujemo! Na temelju dogovora šalje se ponuda za izradu 2 i 3 faze.


❷ Izrada skice, konceptualnog rješenja te 3D vizualizacija (na zahtjev klijenta)

U ovoj fazi šaljemo klijentu prve ideje uređenja iz kojih se može dobiti informacija o izgledu prostora, bojama, oblicima predloženih biljaka, vrtnih elemenata, zidića, šetnica, popločenog prostora i sl. U ovoj fazi nema naglaska na detalje (odabir vrsta, količina, razmak sadnje i sl.)
Ova faza se naplaćuje prema ponudi koju je klijent prethodno odobrio.


❸ Izrada idejnog rješenja/projekta

Nakon informacija prikupljenih na terenu, razgovoru s klijentima nakon prihvaćanja koncepta, te našim bilješkama, pristupamo izradi idejnog rješenja. U idejnom projektu prikazan je položaj i odabir biljnih vrsta; razmak sadnje među biljkama, broj biljnih vrsta i količina pojedinih vrste, veličina i količina vrtnih elemenata, izračunate površine travnjaka, površine prekrivene pijeskom, šljunkom, malčem ili drugim materijalima. Uz idejno rješenje dolazi i stručna procjena troška radova, od građevinskih, logističkih i hortikulturnih do troškova navodnjavanja.
Ova faza se naplaćuje prema ponudi koju je klijent prethodno odobrio.


❹ Konzultacije i izrade ponude

Nakon primljenog idejnog rješenja krećemo u fazu konzultacija, primjedbi, eventualne izmjene i dopune idejnog projekta. Unutar faze konzultacija definiramo i detalje poput boje ukrasne kore, postavljanja travnog busena ili direktne sjetve trave, veličinu, boju i oblik vrtnih staza, vodenih elemenata, kamenja, šljunka i sl. Definiramo ponudu, troškovnik i termin izvođenja radova te ih predočimo klijentu. Definiraju se vremenski rokovi vezani uz ponudu/ troškovnik izvođenja idejnog projekta.


❺ Izvedba/Realizacija

U zadanom roku izvodimo sve grube i fine zemljane radove, pripreme terena za sadnju, postavljanje navodnjavanja i vrtnih elemenata, sadnju biljka te sjetvu ili postavljanje travnog busena, završne radove malčiranja i čišćenja terena za upotrebu.


Ugovaranje / dogovaranje projektiranja

Usluge projektiranja okoliša nudimo stambenim zgradama (plaćanje preko računa pričuve stambene zgrade), firmama i privatnim osobama.

Kontaktirajte nas / Zatražite ponudu

Usluge koje Tommaris kreativa nudi

Održavanje travnjaka

Košnja trave, plijevljenje korova, dosijavanje tranjaka, gnojidba

Prozračivanje travnjaka

Vertikalno zasjecanje travnjaka pomoću noževa na stroju - korjen dobiva više kisika

Sijanje trave

Sijanje trave i/ili postavljanje travnatog tepiha, dosijavanje, gnojidba

Orezivanje živice/grmlja

Oblikovanje živice i grmlja, smanjivanje visine /širine, održavanje

Zaštita zelenila

Primjena herbicida, insekticida, fungicida,... kako bi se sačuvale biljke /zelenilo

Rezanje drveća

Rezanje grana koje smetaju i/ili cijelog drva ne višeg od 8m

Nabavka i sadnja

Nabavka i sadnja drveća, grmlja, cvijeća, idejna rješenja uređenja

Uređenja vrtova i okoliša

Idejna rješenja, smanjivanje obujma razraslih biljaka, kultiviranje "podivljalih" vrtova

Čišćenje lišća

Čišćenje terena od lišća, grana i ostalog zelenog otpada i priprema za zimski period

Navodnjavanje

Projektiranje i postavljanje, detektiranje kvarova i saniranje, punjenje/pražnjenje

Iskopi mini bagerom

Iskop kanala, uklanjanje dijela zemlje, iskopavanje biljaka, ravnanje terena

Projektiranje okoliša

Izrada skice, konceptualnog rješenja, 3D vizualizacije, idejnog rješenja/projekta